Aylık Arşiv: Aralık 2009

Proteusta Osiloskop

Elektronik işaretleri incelemek için osiloskop adı verilen cihazı kullanıyoruz. Ancak osiloskop, multimetre kadar kolay ve uygun fiyata bulunabilecek bir şey değil. Bu yüzden devre analizlerinde osiloskop gerektiğinde Proteus’un bize sunduğu sanal osiloskopu kullanabiliriz. Proteus, ISIS ve ARES olmak üzere iki alt programdan oluşuyor. ISIS devre tasarımı ve simülasyonu için, ARES ise baskı devrenin oluşturulmasında kullanılıyor. İki program arası geçis tek tuşla yapılabiliyor. Biz ISIS’i kullanacağız. İlk önce ISIS’i açalım.

Sonraki Sayfa »

Share

Basit 9V – 5V Regülatör Devresi

Bazen devrelerde kullanmak için sabit 5V gerilime ihtiyacımız olabilir. Eğer ayarlı bir güç kaynağımız yoksa bu iş oldukça sıkıntılı. Ayarlı adaptörlerle, ya da normal pille 4,5 ya da 6 V elde edebiliyoruz. Tam 5V alamıyoruz. Bunun için üretilmiş hazır entegreler var. 7805 bunlardan biri. VI (1) ucuna 9V, 12V gibi adaptörle elde edebileceğimiz bir gerilim verip, GND (2) ucunu toprağa çektiğimizde, VO (3) ucundan bize 5V sağlıyor. Girişe ve çıkışa ufak kapasiteler atmakta fayda var. 7805 ile yaptığım ufak bir devreyi aşağıda paylaşıyorum. Sonraki Sayfa »

Share

"scanf" ile üç sayıyı toplatmak

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

int main()

{

int s1,s2,s3,toplam;

printf("1. sayiyi girin : ");

scanf("%d",&s1);

printf("2. sayiyi girin : ");

scanf("%d",&s2);

printf("3. sayiyi girin : ");

scanf("%d",&s3);

toplam=s1+s2+s3;

printf("Girdiginiz sayilarin toplami = %d",toplam);

getch();

}

Programın nasıl çalıştığını kısaca anlatacak olursak, Sonraki Sayfa »

Share

scanf

Bir önceki yazımda “printf” komutunu anlatmaya çalışmıştım. Bu yazımda “scanf”ten bahsedeceğim. “scanf”, kullanıcıdan bir veri alıp, bunu tanımladığımız bir değişkene atamamızı sağlar. Değişkenlerden kısaca bahsedecek olursak; değişkenler RAM’de açtığımız alanlardır. Programı çalıştırdığımızda tanımladığım değişken kadar RAM’de yer açılır, daha sonra bu değişkenlere değerleri girilerek veya programa hesaplatılarak, açılan bu yerlere değerler yazılır. Değişkenler çeşit çeşittir. Hangi tür veriyi kullanacaksak ona uygun değişken tanımlamamız gerekir. Söz gelimi bir tamsayı ise verimiz, integer (int) tipinde bir değişken tanımlarız. Bir harf ise character (char) türünü kullanırız. Ben anlatımlarımda genelde bu ikisini kullanacağım.

Scanf’in kullanımına gelirsek, Sonraki Sayfa »

Share

printf ve Merhaba Dunya!

Programları yazmaya başlarken, ilk önce kütüphane dosyalarını entegre etmemiz gerekir. Bu, yazacağımız fonksiyonların derleyici tarafından anlaşılmasını sağlar. İlk yazacağımız kod -diğer hemen hemen bütün derslerde olduğu gibi- ekrana “Merhaba Dünya” yazdırmak olacak.

Bunun için Dev C++’ı açıyoruz. Yeni – Kaynak Dosyası seçiyoruz. (Ctrl+N)

yeni kaynak dosyasi

Yeni - Kaynak dosyası

Ardından  gelen boş ekrana kütüphanelerimizi ekliyoruz. Sonraki Sayfa »

Share