Aylık Arşiv: Mayıs 2010

for

C dilinde kullanılan bir diğer döngü for döngüsüdür. Mantık olarak while’dan hiçbir farkı yoktur. Sadece yazılış şekli biraz değişiktir. Kod yazana kolaylık sağlar while’a göre. Pekçok kişi for’u öğrendiğinde sevmez, while kullanmaya devam eder. Fakat bir süre sonra alışınca while’ın yüzüne bile bakmaz. (Buna ben de dahilim.) Yazım şekli genel olarak şöyledir:

for(kontrol edilecek değişken ve başlangıç değeri ; koşul ; değişkenin artış/azalış miktarı)
{…}

for(i = 0 ; i <= 10 ; i++)
printf("%d", i * i);

şeklinde bir kod, while’da yaptığımız örneğin for ile yazılmış şeklidir. i değişkenini tanımlarken 0 ile ilklendirmeme gerek kalmaz. While’dan çıkmadan hemen önce i’yi arttırmama da gerek kalmamış olur, çünkü hepsini for’un içinde hallediyorum.

for’un üç tane bileşeni var: ilk değer, koşul, artış miktarı. Bunlardan koşul dışındakileri yazmak zorunda değiliz. Şöyle ki;

for( ; i <= 10 ; )
printf("%d", i * i);

Bu durumda for’umuz while gibi işlem yapar. Yine if ve while’da olduğu gibi altta çalışacak kod birden fazla satırdan oluşuyorsa süslü parantez kullanmak durumundayız.

Share

Döngüler – while

Döngüler C programlama dilinin vazgeçilmezlerinden biridir. If ile, bir koşul sağlandığında alttaki kodların çalışması sağlanıyordu. Döngülerde if’ten farklı olarak koşulu sürekli kontrol ederek koşul sağlandığı sürece alttaki kod çalışır. If’te ise bu bir kere olur. Koşul sağlanırsa kod çalışır, koşul tekrar kontrol edilmez. Döngülerde while, for ve do-while döngülerine göz atacağız. Bu yazıda while döngüsünden bahsedeceğim. While’ı, Türkçe’ye “-dığında”  şeklinde çevirebiliriz. Yazım şekli if’e benzer. while(koşul) şeklinde yazılır. If’te olduğu gibi altta çalışacak kod tek satırsa süslü parantez kullanmaya gerek yoktur. Ama birden fazla satır varsa parantezleri kullanmak zorundayız. Örnek olarak 1’den 10’a kadar olan sayıların karelerini yazdıran bir kod yazalım. Döngülerin kontrolü için genelde i, j, k gibi değişken isimleri kullanılır. Ben de öyle kullanacağım.


int i=1;

while(i <= 10)
{
printf("%d uzeri 2 = %d \n", i, i*i);
i++;
}

Gördüğünüz gibi i’yi 1 olarak tanımladım. Ardından koşul kontrol edildi, i <= 10 sağlandı. Altta 1 üzeri 2 = 1 yazdırıldı, i++ ile i 1 arttırıldı, koşul tekrar kontrol edildi. 2 <= 10 sağlandığı için alttaki kodlar tekrar çalıştı. Ta ki i = 11 olup koşul sağlanmayıncaya kadar sayıların kareleri ekrana bastırılır.

Share

if

C’de sıkça kullanılan “statement”lardandır. if komutu, bir koşulun gerçekleşip gerçekleşmediğine bağlı olarak birtakım kodların çalışmasını sağlar. Yazım şekli şöyledir:

if(koşul)
{koşul gerçekleştiğinde çalışacak kodlar}
else
{koşul gerçekleşmediğinde çalışcak kodlar}

Koşulu kontrol etmek için bazı matematiksel semboller kullanmamız gerekir.

==     Eşittir
!=      Eşit değil
<       Küçüktür
>       Büyüktür
<=    Küçük veya eşit
>=    Büyük veya eşit

Sonraki Sayfa »

Share