Aylık Arşiv: Aralık 2010

Floating Point

Bugün sınıfta bir floating point kargaşası vardı. Biraz uğraştık ama tam olarak hatırlayanımız olmadı. Ben de biraz araştırdım, buldum.

Şöyle ki,
Floating point gösterimi, 32 bitlik bir gösterim. İlk bit işaret biti oluyor. (Pozitif ise 0, negatif ise 1), Sonraki 8 bit “exponent”, geriye kalan 23 bit de “mantissa” olarak isimlendiriliyor.

Bir sayıyı floating point formatında gösterebilmek için önce fixed point formatta göstermemiz gerek. Bunu da bir örnek üzerinden gösterelim:

Sayımız 6,75 olsun. İlk önce virgülden önceki kısmı, yani 6’yı binary’ye çevirelim. Sonraki Sayfa »

Share